Usługi optymalizacji procesu produkcji z użyciem  STATISTICA

 

Dysponujemy oprogramowaniem służącym do analiz statystycznych STATISTICA 13.1, które umożliwia statystyczne sterowanie jakością, pozwalające na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa i jakości wytwarzanych przez nie produktów.

Dzięki umiejętnie przeprowadzanym analizom, możemy wykorzystać dane gromadzone i przechowywane przez większość aktualnie stosowanych urządzeń do optymalizacji procesów produkcyjnych danego przedsiębiorstwa.

 

Oznacza to, że dane które są potrzebne do analizy już są dostępne, są zbierane i gromadzone, brak jednak dalszego działania jakim jest analiza i wyciąganie wniosków, które mogą przynieść realne korzyści finansowe firmie.

 

 

Jakie korzyści może uzyskać przedsiębiorstwo?

 

Korzyści mogą być różne w zależności od obszaru działania i analizy, wszystkie jednak dążą do ograniczenia kosztów i zwiększenia zysków firmy. Możemy mówić chociażby o zmniejszeniu kosztów poprzez ograniczenie błędów produkcyjnych, dzięki analizie częstotliwości błędów, ich stałych, możliwych do wychwycenia i wykluczenia źródeł. Ale także o porównywaniu wydatków wyprodukowania tego samego elementu różnymi drogami produkcji, na różnych urządzeniach i przez różne osoby. Możliwe jest przeanalizowanie, jaki rodzaj wytwarzania będzie najbardziej efektywny.

Tego typu działania mają realny wpływa na jakość elementu końcowego ale także na finanse przedsiębiorstwa, dlatego analizy statystyczne są tak istotne.

 

 

Oferujemy pomoc w:

 • Opracowaniu planu badawczego

 • Analizie zebranych danych między innymi, m.in. poprzez:

  • Wyznaczenie wskaźników zdolności jakości

  • Analiza problemów z jakością

  • Wykrywanie obserwacji odstających

  • Wykrywanie istotnych różnic

  • Analiza korelacji i regresji

  • Itp.

 

Mamy także możliwość obliczanie wskaźników zdolności procesu  przy uwzględnieniu różnych typów danych, jakie są pozyskiwane w trakcie procesu produkcji.

 

Wszystkich zainteresowanych wdrożeniem systemu sterowania jakością z uwzględnieniem analizy statystycznej zachęcamy do kontaktu.

Zapytaj o usługę

Gdzie kupić?

WIMERTON PRUSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

 

NIP 8442358122  I  KRS 0000640676  I  REGON 365589412

16-400 Suwałki, ul. Klonowa 40/73

Copyright 2019 WIMERTON  Pruszyńscy I All rights reserved  I  Author: Marcelina Pruszyńska