Wróć do listy artykułów

W dniu 03.02.2020, zarząd firmy Wimerton® podjął kolejne kroki we wdrażaniu Społecznej Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR; wspierany przez PARP- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), czyli świadomego i zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Jednym z głównych narzędzi w ramach CSR uruchomionych w naszej firmie są działania proekologiczne, czyli inwestycje minimalizujące potencjalnie negatywny wpływ naszej działalności na środowisko. Należą do nich takie inicjatywy jak wdrażanie polityki środowiskowej, zrównoważone zarządzanie surowcami, segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług.

 

Podjęliśmy szeroki zakres działań, aby jak najbardziej ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych na etapie produkcji. Po wykonaniu audytu używanych materiałów zdecydowaliśmy, że należy niezwłocznie ograniczyć zużycie następujących elementów:

 • folii stretch,

 • reklamówek foliowych,

 • rękawów z folii LDPE – nisko ciśnieniowy polietylen,

 • pianki polietylenowej,

 • taśmy pakowej polipropylenowej z klejem,

 • taśmy spinającej PP,

 • różnego rodzaju spinek, opasek zaciskowych z poliamid,

 

na rzecz opakowań recyklingowych lub opakowań o niskim współczynniku wpływu na środowisko, takich jak:

 • kartonów z recyklingu,

 • papieru pakowego z recyklingu,

 • taśmy pakowej papierowej z klejem,

 • palet drewnianych lub palet z tworzyw sztucznych wielorazowych,

 • koszy paletowych stalowych.

 

 

Wierzymy, że wszystko da się ulepszyć, dlatego nie poprzestajemy na tym i nadal szukamy kolejnych możliwych sposobów aby nasze działania były jeszcze bardziej efektywne, długotrwałe i świadome.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

03 lutego 2020
WIMERTON Usługi 5-osiowej Obróbki CNC

Gdzie kupić?

 1. pl
Golden Tips Obróbki CNC

WIMERTON PRUSZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

 

NIP 8442358122  I  KRS 0000640676  I  REGON 365589412

16-400 Suwałki, ul. Klonowa 40/73

Copyright 2019-2022 WIMERTON  Pruszyńscy I Wszelkie prawa zastrzeżone  I  Autorka: Marcelina Pruszyńska

Zapraszamy do naszej siedziby

 

16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 2